• XPLORid

New carbon rims from Idworx

For almost a week we enjoyed the hospitality of Kristina and Dirk in Innsbruck. The view of the mountains from their living room is phenomenal. You would like to stay and live here forever. 🙏🥰

Linda's Cinq 5 has been repaired by the bicycle shop Veloflott. Linda can now also charge her phone and power banks by cycling. 😁

Through this repair visit we experienced that Innsbruck is a true cycling city. There are scenic bike lanes on both sides of the river Inn. Not even a single car will bother you. We also faced the fact that you are not allowed to take anyone on the luggage carrier in Austria. This is a habit in the Netherlands. Abroad it’s prohibited: “far too dangerous”.


During our rest week we wrote a first blog for Blanche Dael: Austria has a very rich coffee culture. And a second selection of our stuff has been sent home. Ben got rid of 5 kilos of load and Linda 3 kilos. In Greece we will see if it is necessary to send more stuff home.

The route continues

Patsch is very tough. The Brenner pass isn’t any easier. At the top of the Brenner pass we cross the border. We are in Bella Italia. Then we go downhill on a beautifully laid out cycle lane. The Passo Montecroce (1,636 m) is heavy with increases of up to 12%. Then it becomes less steep: Linda can also cycle up the mountains with some breaks. The view at the top of the mountain is beautiful. After the steep increase of 10% at Sappada di Cadore, it’s going downhill. The descent is great. We have a beautiful view of all kinds of mountains with nice hairpin bends.

Next we go through the countryside. The cow bells are replaced by thousands of cricket noises. The mountains through meadows full of sunflowers. At the end we are treated by the first beach on the Adriatic sea: Miramare, where we spend the night.

We leave the coast via Trieste and enter unnoticeably a small part of Slovenia on an old tramway. There is no end to this tramway. Cycling on the gravel path with a slight rise exhausts us. The Bora wind makes it even harder.

At the border of Slovenia to Croatia we have to show our passport. The cars are in a traffic jam. Fortunately we can cycle on. Many people raise their thumb and encourage us when they see us cycling. 👍💪


After the border we head towards Motovun. That’s the most beautiful mountain village in Istria. Thanks to this detour, we achieved our record in terms of altimeters.

The route gets tougher

After the Limski channel, the route becomes more rough and the heat increases. We cycle through a beautiful forest: we are grateful to the trees for giving us some shade. Finally we arrive in Rovinj. That’s such a lovely town! Large marble stones cover the street and we are surrounded by many old buildings of all colors. The view over the sea is fantastic. The cycle lane goes right along the water through an old pine forest.


We go further south towards Premantura. It’s heavy: large stones and sand on the road. Passing cars leave us in the dust. This trail is nice for a mountain bike, but it is not a great cycling lane as indicated.

It’s getting even harder

After Premantura we go to the islands through Brestova. There’s nothing on the island of Cres except for beautiful nature and Cres goats. Pag is even more extreme. Not a single tree can be seen, only a few barren thorny bushes. It looks like we're on the moon. The great thing about these islands is little traffic. Only the cars from the ferry pass in a row every 2 hours.

Cracks and holes in our rims

After the islands we head towards Skradin. We cycle through a beautiful nature reserve. During a break at the side of the road, Ben notices some cracks and holes around the spoke nipples on his rear rim. Linda's rear rim has the same issue. 😱 We have to repair the rims to prevent a wheel stroke. This sucks! 😫 We expected these rims could carry the load.

De Vakantiefietser has never experienced our problem with the rear rim with an Idworx bicycle before. If overloading is causing this they recommend a stronger rim. Our wheel with new rim must be spoked in Croatia or sent to the Netherlands to have it done over there. The latter will take far too long for us.


We email and text a few bicycle shops in Split. We check our email at a nice coffee shop in Šibenik Azimut. Unfortunately, there’s no reply from the bicycle shops yet. Let’s give them a call! Two bicycle shops say we have to call a different shop and another says that he only has time in about 15 days.


A big applause for Idworx

This is not working out well. We are advised by the waiter to go to Iljadica-Rapo nearby. We email Gerrit Gaastra from Idworx and wait for a solution.


Antonio from Iljadica-Rapo says he can fix anything. That’s good news. And he has time to do the repair. Even better news! 😁 After consulting his engineers Gerrit has a solution for us. He will send us 2 new fully spoked carbon rear and front rims! 😁😁 We will test these for Idworx. 😎 We are very happy. Now we have the assurance that the wheels are properly spoked. The bicycle shop in Šibenik only needs to change the brake disc and rear sprocket.

Waiting for the new carbon rims

According to the track and trace code, the new rims will be in Šibenik in one week. We have to wait a lot longer than we wished for. 😕 After sleeping on the beach for 3 days, we want to stay in a hostel for the remaining waiting days. We find a hostel Barone 4 you on the outskirts of the city.

During our stay in Šibenik Ben planned the next route and Linda took care of the social media. We also adjusted the website: WWF is one of our new partners in our goal to discover the world and pass it on as green as possible. During our world tour we visit various nature conservation projects of WWF which we will support.


Did our message reach you? Geef has a new platform on which you can start your own collection for a good cause. In this way you can collect online for our foundation.

Positive message UPS

Friday afternoon, July 31, we receive an unexpected message from UPS: the rims have been delivered. That's great news! We can go to the bicycle shop for the assembly at 5 pm. In principle, we can be on the road again on Saturday morning. We decide to stay in Šibenik for a few days for the already planned day trips to National Park Krka and Kornati. Next Tuesday we will continue our world bicycle tour.Nieuwe carbon velgen van Idworx


Bijna een hele week hebben we genoten van de gastvrijheid van Kristina en Dirk in Innsbruck. Het uitzicht vanuit hun woonkamer op de bergen is fenomenaal. Hier zou je willen blijven wonen. 🙏🥰

De Cinq 5 van Linda is gerepareerd door de fietsenzaak Veloflott. Ook Linda kan nu weer al fietsend haar telefoon en powerbanks opladen. 😁

Door dit reparatiebezoek hebben we ervaren dat Innsbruck een ware fietsstad is. Er zijn mooie fietspaden aan beide zijden van de rivier de Inn waardoor je geen last hebt van het verkeer. Ook komen we erachter dat je in Oostenrijk niemand mag meenemen op de bagagedrager. In Nederland is dat de normaalste zaak van de wereld. In het buitenland is dit verboden: “veel te gevaarlijk”.


Tijdens onze rustweek hebben we een eerste blog geschreven voor Blanche Dael: Oostenrijk heeft een zeer rijke koffiecultuur. En een tweede selectie van onze spullen is naar huis gestuurd. Ben is 5 kilo lichter en Linda 3. In Griekenland zullen we bekijken of het nodig is om nog meer naar huis te sturen.

De route gaat verder

Patsch is bijzonder pittig. De Brenner pas is ook niet mis. Boven bij de Brenner pas gaan we de grens over. We zijn in Bella Italia. Daarna is het bergaf over een prachtig aangelegd fietspad. De Passo Montecroce (1.636 m) is heavy met stijgingen tot 12%. Daarna wordt het minder steil en kan ook Linda met pauzes de bergen opfietsen. Het uitzicht boven aan de berg is prachtig. Na de pittige stijging van 10% bij Sappada di Cadore gaat het alleen nog maar bergaf. De afdaling is geweldig. We hebben een schitterend uitzicht op allerlei bergen met leuke haarspeldbochtjes.

Daarna gaan we door het platteland. De koeienbellen zijn vervangen door duizenden krekelgeluiden. De bergen door weilanden vol met duizenden zonnebloemen. En dan is daar het eerste strand aan de Adriatische zee: Miramare.

Via Trieste verlaten we de kust en gaan we over een oude trambaan ongemerkt een klein stukje Slovenië in. Er komt geen einde aan de trambaan. Fietsen op het kiezelpad met een lichte stijging put ons uit. De Bora wind werkt soms ook niet mee.

Bij de grens Slovenië Kroatië moeten we ons paspoort laten zien. De auto's staan in de file. Wij kunnen gelukkig doorrijden. Veel mensen steken hun duim op en moedigen ons aan als ze ons voorbij zien fietsen. 👍💪


Na de grens gaan we richting Motovun. Dat is het mooiste bergdorpje van Istrië. Door dit uitstapje hebben we ons record qua hoogtemeters behaald.

De route wordt zwaarder

Na het Limski kanaal wordt de route ruiger en neemt de warmte toe. Gelukkig rijden we door een mooi bos en zijn we de bomen dankbaar voor de schaduw. Uiteindelijk komen we uit in Rovinj. Dat is echt een super mooi stadje! Grote marmeren stenen bedekken de aarde en we worden omgeven door vele oude gebouwen in allerlei kleuren. De blik over de zee is fantastisch. Het fietspad gaat vlak langs het water door een oud pijnbomenbos.


Met de fiets verder door naar het zuiden richting Premantura is zwaar: grote stenen en zand. Voorbijrijdende auto’s laten ons achter in het stof.

Voor een mountainbike is dit leuk, maar een echt fietspad is dit niet terwijl het toch zo wordt aangegeven.

Nog zwaarder

Na Premantura gaan we naar de eilanden via Brestova. Op het eiland Cres is niets behalve prachtige natuur en Cres geiten. Pag is nog extremer. Daar is geen enkele boom te zien, alleen enkele dorre stekelige struikjes. Het lijkt wel alsof we op de maan zijn. Het fijne van zulke eilanden is dat er heel weinig auto’s zijn. Alleen het verkeer van de ferry komt elke 2 uur in een rijtje voorbij.

Scheuren en gaatjes in onze velgen

Na de eilanden gaan we richting Skradin. We fietsen door een schitterend natuurgebied. Tijdens een stop langs de weg ziet Ben enkele scheuren en gaatjes rond de spaaknippels op zijn achtervelg. Linda’s achtervelg heeft hetzelfde probleem.😱 Om een slag in het wiel te voorkomen, moeten we de velgen laten repareren. Wat een pech! 😫 Je zou toch verwachten dat deze velgen gemaakt zijn om onze bagage te kunnen dragen.

De Vakantiefietser heeft ons probleem met de achtervelg nog nooit meegemaakt bij een Idworx fiets. Als de oorzaak overbelasting is, adviseren ze een zwaardere velg. Ons wiel met nieuwe velg moet in Kroatië omgespaakt worden of naar Nederland opgestuurd worden om dat daar te laten doen. Dat laatste gaat voor ons veel te lang duren.


We mailen en appen een paar fietsenzaken. Bij een fijn koffietentje in Sibenik Azimut checken we onze email. Helaas hebben we nog geen reactie van de fietsenzaken in Split. We bellen ze op. Twee fietsenzaken geven aan dat we een andere shop moeten bellen en een andere zaak zegt dat hij pas over 15 dagen tijd heeft.


Lang leve Idworx

Dit gaat zo niet werken. Via de ober krijgen we het advies om naar Iljadica-Rapo hier in de buurt te gaan. We mailen nog met Gerrit Gaastra van Idworx en wachten op een oplossing.


Antonio van Iljadica-Rapo zegt dat hij alles kan maken. Dat is goed nieuws. En hij heeft tijd. Nog beter nieuws! 😁 Gerrit komt na beraad met zijn ingenieurs met een oplossing. Hij stuurt ons 2 nieuwe kant en klaar gespaakte supersterke carbon achter- en voorvelgen op! 😁😁 Wij mogen deze testen voor Idworx. 😎 Wij zijn dol blij. Nu hebben we de zekerheid dat de wielen goed gespaakt zijn. De fietsenzaak in Šibenik hoeft alleen de remschijf en tandwiel te verwisselen.

Wachten op de nieuwe carbon velgen

Volgens de track and trace code zijn de nieuwe velgen pas over een week in Šibenik. Dat is veel later dan we gehoopt hadden. 😕 Na 3 dagen op het strand geslapen te hebben, willen we de rest van de wachtdagen in een hostel verblijven. We vinden een hostel aan de rand van de stad: Barone 4 you.

Tijdens ons verblijf in Sibenik werkt Ben de verdere route uit en verzorgt Linda de social media. Ook passen we de website aan: WNF is één van onze partners in ons streven om de wereld zo groen mogelijk door te geven. Tijdens onze wereldreis bezoeken wij diverse natuurprojecten van WNF en ondersteunen wij de natuur.


Weet je trouwens dat Geef een nieuw platform heeft waarbij je zelf een collectebus kan openen voor een goed doel? Zo kun je zelf online collecteren voor onze stichting.

Positief bericht UPS

Vrijdagmiddag 31 juli krijgen we onverwachts bericht van UPS dat de velgen geleverd zijn. Dat is positief! We kunnen om 17 uur bij de fietsenzaak terecht voor de montage. In principe kunnen we zaterdagochtend weer op pad. We besluiten nog een paar dagen in Šibenik te blijven voor de reeds geplande dagtripjes naar Nationaal Park Krka en Kornati. Aanstaande dinsdag fietsen we echter verder.


1,385 views

Recent Posts

See All

©2019-2021 by XPLORid - Privacy Policy