• XPLORid

New departure date

Updated: May 25, 2020

The time has finally come: our new departure date can be announced. We had to wait more than 2 months. A lot of uncertainty. Fortunately this has come to an end.


At the end of March we were very disappointed we couldn't leave. But we used this extra time into our advantage: we are very proud of the new look of our website. We can't wait to fill it with blogs about our adventures and aid projects. Especially now people can use our help and we also hope that more people would like to support us.

We were very lucky to stay at B&B le Rêve for 2 months. It's such a wonderful place and Karin and Frank are the best. The way they helped us can't be described! Thank you very much for letting us stay with you.


The right time

Fortunately, the bookings at le Rêve are increasing and hopefully all rooms will soon be full again. Countries are slowly opening their borders and easing the Corona measures.

In addition, our way of traveling carries little risk. We only move by bicycle and sleep in our own tent. So it is just the right time to leave.


Different route

The French border is still closed. Therefore we will skip France and Italy and cycle to the south through Germany and Austria. Hopefully the borders of Slovenia and Croatia will be open by the time we get there so we can continue cycling without any delay. In this way we hope to get to Greece before winter. After spending the winter there we then cycle along the Pamir highway towards China and Mongolia in the summer of 2021.

The last bits

We will soon deregister from the municipality of Maastricht. We close our foreign health insurance. We arrange a second passport. Then we can leave.


New departure date

Although hugs and shaking hands are not possible, we hope many people will wave us "safe travels".

We leave Monday June 15 at 11 am from the Vrijthof.

In this Corona age, a new large benefit safe travels event is unfortunately not possible. This would have been an important opportunity for us to raise money for our foundation. If you still want to support us, you can do so through this link.


Fortunately, we can organize something small for close family and friends. In this way our departure does not go completely unnoticed.Nieuwe vertrekdatum


Het is eindelijk zover: onze nieuwe vertrekdatum is bekend. We hebben ruim 2 maanden moeten wachten. Een periode van heel veel onzekerheid. Gelukkig is dat nu voorbij.


Eind maart was de teleurstelling groot toen we niet konden vertrekken. We hebben onze extra tijd echter nuttig kunnen besteden. Zo zijn we heel trots op de nieuwe look van onze website. We kunnen niet wachten dat deze zich vult met blogs over onze avonturen en hulpprojecten. Zeker nú kunnen mensen onze hulp gebruiken en hopen we ook dat meer mensen ons zullen steunen.

We hadden het grote geluk dat we 2 maanden bij B&B le Rêve konden verblijven. Wat een fijne plek is dat! En wat een lieve mensen. Karin en Frank hebben ons enorm uit de brand geholpen. Daar zijn geen woorden voor! Heel, heel erg bedankt dat we bij jullie welkom waren. Dat zullen we nooit vergeten.


Het juiste moment

De boekingen bij le Rêve nemen gelukkig weer toe en hopelijk zijn alle kamers binnenkort weer bezet. Landen openen langzaam hun grenzen en versoepelen de Corona maatregelen.

Daarnaast brengt onze manier van reizen weinig risico met zich mee. We verplaatsen ons enkel op de fiets en slapen in onze eigen tent. Het is dus precies het juiste moment om te vertrekken.


Andere route

De Franse grens is nu nog gesloten. Daarom gaan we niet door Frankrijk en Italië, maar fietsen we door Duitsland en Oostenrijk richting het Zuiden. Hopelijk zijn de grenzen van Slovenië en Kroatië tegen de tijd dat we daar aankomen open en kunnen we zonder oponthoud doorfietsen. We hopen zo vóór de winter in Griekenland aan te komen. Om daar te overwinteren en vervolgens in de zomer van 2021 over de Pamir highway te fietsen richting China en Mongolië.

De laatste loodjes

Binnenkort schrijven we ons definitief uit bij de gemeente Maastricht. Sluiten we onze buitenlandse zorgverzekering af. Regelen we nog een tweede paspoort. Dan kunnen we vertrekken.


Onze vertrekdatum

Alhoewel knuffels en handen schudden niet mogelijk is, hopen we dat velen ons uitzwaaien.

We vertrekken op maandag 15 juni om 11 uur vanaf het Vrijthof.

In deze Corona tijd is een nieuwe grote benefiet uitzwaaiborrel helaas niet mogelijk. Dit zou voor ons een belangrijk moment geweest zijn om geld in te zamelen voor onze stichting. Wil je ons alsnog steunen, dan kan dat via deze link.


Gelukkig is het wel mogelijk iets kleinschaligs te organiseren voor directe familie en naaste vrienden. Zo gaat ons vertrek toch niet geheel ongemerkt voorbij.

1,163 views

Recent Posts

See All

©2019-2021 by XPLORid - Privacy Policy