• XPLORid

Our logo is ready!

Updated: Apr 29, 2020

Our logo can be made public. Many thanks to René Verkaart of Design and advertising agency Stoere Binken Design in Maastricht, who took care of the design.

How it all started

At the end of April 2019 we emailed René about our world travel plans. He responded very enthusiastically: "What a great initiative. Loving eachother and passion for traveling the world. Anyone would be jealous of that 😉. I would like to support you. Not at a reduced rate, but for free of course."

We were thrilled about that! Soon we met at the modernly furnished studio of Stoere Binken at Statensingel 199 in Maastricht. That is very close to our apartment. It's a small world after all.

Together we discussed the ideas about our logo. René would work on it. From that moment on we were excited looking forward to it.

It is also special that the (although already completed) project of René's brother has many similarities with our world travel plans. See www.stoerebinken.nl/werk/in-je-eendje-identiteit.

Difficult choice

On Monday 3rd of June 2019 (World Cycling Day: what are the odds?). René emailed us his mood board with a dozen designs.

Ben and I sat together late that evening to choose one of them. We independently wrote down our preferences. After a good talk we were able to come up with 1 logo. Although the choice was difficult.

The day after we informed René about our choice. He also prefered this logo.

Nice to hear.


Our new logo

XPLORid stands for discovering the world (explore), saying goodbye to our comfortable life (exit) and it is a reference to our Idworx bikes.


In terms of design, we mainly looked at colours that are very visible, such as in road signs and the logos of some real estate agents. Our logo will be placed on the back of our cycling shirts. We want it to be as clear as possible. We wanted the blue color on the mood board to be darker. René adjusted this.


Exposure XPLORid

Now we have to wait again. The logo is at TD Sportswear to be printed on our cycling shirts. We will receive the shirts on Thursday 4th of July. Exciting!


We can't wait to wear them picking up our new Idworx world bikes at De Vakantiefietser in Amsterdam on Friday 5th of July. On Saturday, July 6, we will cycle from Amsterdam to Maastricht in 4 days wearing our XPLORid cycling shirts. We have already arranged all overnight places through friends and Warmshowers.

We can't wait to XPLORid.

Ons logo is klaar!!


Het is zover... Ons logo kan wereldkundig worden gemaakt. Alle dank aan René Verkaart van Ontwerp- en reclamebureau Stoere Binken Design in Maastricht die het ontwerp voor zijn rekening heeft genomen.

Wat daaraan vooraf ging

Eind april 2019 hebben we René gemaild over onze wereldreisplannen. Daar reageerde hij heel enthousiast op:

"Wat een geweldig initiatief. Uit liefde voor elkaar en passie voor het bereizen van de wereld. Daar kun je alleen maar jaloers op zijn 😉. Graag steun ik jullie. Niet tegen een gereduceerd tarief, maar gratis natuurlijk."

Wij sprongen een gat in de lucht! Niet lang daarna zaten we aan tafel in de modern ingerichte studio van Stoere Binken op de Statensingel 199 in Maastricht. Dat is op steenworp afstand van ons appartement. It's a small world after all.

Samen hebben we onze ideeën over ons logo besproken. René zou ermee aan de slag gaan. Vanaf dat moment wachten wij in spanning op ons logo.

Ook bijzonder is dat het (weliswaar reeds afgelopen) project van René's broer "In je eendje" veel overeenkomsten heeft met onze wereldreisplannen. Kijk op www.stoerebinken.nl/werk/in-je-eendje-identiteit.


Lastige keuze

Op maandag 3 juni 2019 (uitgerekend Wereldfietsdag: hoe toevallig is dat?) mailde René ons zijn moodboard met een tiental ontwerpen.

Ben en ik hebben die avond nog tot laat samen gezeten om hieruit een keuze te maken. Onafhankelijk van elkaar hebben we onze voorkeuren opgeschreven. Na overleg zijn we tot 1 logo kunnen komen. Alhoewel de keuze lastig was.

De dag erna hebben we René geïnformeerd over onze keuze. Hij had zelf ook voor dit logo gekozen. Leuk om te horen.

Ons nieuwe logo

XPLORid staat voor het ontdekken van de wereld (explore), het vaarwel zeggen van ons comfortabele leven (exit) en een verwijzing naar onze Idworx fietsen.


Qua ontwerp hebben we vooral gekeken naar kleuren die heel goed zichtbaar zijn, zoals de kleuren die gebruikt worden in verkeersborden en de logo's van sommige makelaars. Ons logo komt namelijk op de achterkant van onze fietsshirts te staan. We willen dat het goed leesbaar is. De blauwe kleur op het moodboard vonden we te licht en is aangepast naar donker blauw.

Exposure XPLORid

Nu moeten we weer even wachten. Het logo is nu bij TD Sportswear om het te laten drukken op onze fietsshirts. Donderdag 4 juli ontvangen we de shirts. Spannend!

We kunnen niet wachten om ze aan te doen en vervolgens op vrijdag 5 juli onze nieuwe Idworx wereldfietsen op te halen bij De Vakantiefietser in Amsterdam. Op zaterdag 6 juli fietsen we dan in onze XPLORid fietsshirts in 4 dagen van Amsterdam terug naar Maastricht. We hebben inmiddels via vrienden en Warmshowers alle overnachtingsplekken geregeld.

We can't wait to XPLORid...
218 views

Recent Posts

See All

©2019-2021 by XPLORid - Privacy Policy