• XPLORid

Test ride Ireland

Updated: Apr 30, 2020

Almost 5 months ago we had our test ride in Ireland. How do we look back on this ride? What have we learned? What are we going to change?


The load

The most important thing that needs to be changed is our luggage. We carry too many kilos. Linda in particular wants to lower her load considerably. Ben however, could cycle all the steep mountains. Linda often had to dismount and push her bike forward. That is even harder than cycling up the mountain in the lightest gear. But if you come to a stop, you really have to get off. 😉


The emergency food ration is limited to the minimum. After all, it is an emergency ration. So, food for 1 day is enough. Comfortable folding seats will be left at home. Ben will carry some extra kilo’s of Linda's luggage. So, unfortunately, he doesn't lower his load. Ben now carries all the big bags and Linda all the little ones.

The Vakantiefietser has exchanged the chainrings of our bikes. The small one is in front and the big one is at the back. This makes it easier for us to cycle up the mountain. Downhill will go a little slower, but who cares? Sometimes our speed downhill was more than 70 kilometers an hour. A little slower downhill is ok and less dangerous.


Necessary resting day

After 6 days of cycling, you really have to take a day off. In Ireland we were bound to a time schedule. On September 3 (after 30 days of cycling) we had to check in at 9 pm on the ferry. In the Netherlands we planned to rest for 1 day after 1 week of cycling. We did not stick to that. We cycled non-stop for 30 days. We both wanted to be near the ferry as quickly as possible. After a few days of cycling we were also in such a nice flow that we actually did not want to rest for a day. Oh boy, we were so tired after those 30 days.


And then you meet a very nice couple on the 27th day who invites you to spend the night in the Greenway Manor hotel. On your planned day of rest (day 28) they also invite you to go for a nice ride together (the intention was 10 miles, but it was 60 km in the end). They recommended us to cycle to Wexford on day 29. That was a detour to our ferry in Rosslare Harbour.

The week after coming back to the Netherlands, we were both tired for a while. Our bodies were fully adjusted to 70 kilometers of cycling every day. And back in the Netherlands we abruptly stopped doing so.


We are not bound to a time schedule on our world tour. Except when our visa expires. 😉 If so ... we will pay a fine at the border. We agreed on not going to hurry ourselves. After 6 days we will take at least one day off. Then we also have time to view and edit our photos and videos, to work on our new blog, to Skype with family and to give our muscles some rest. When we are going to take a few days off or even have a long holiday, depends on the weather and location.


Sleeping and eating

You don't have to worry about the next day's place to sleep. After knocking 5 times on people's doors we found a place to sleep. But we are still a bit reluctant if there is a campsite nearby. It is handy to do our shopping for dinner around 3 pm. Since you don't know where you are going to sleep that night, going to bed without a full stomach is no fun. Certainly not if you cycled many kilometers that day.

Fixing the load to the bike

The Exped straps to secure our waterproof Duckit-pro bags are not a success. The straps cause holes in our bags. We are going to replace the straps with lashing straps from Tubus. Linda has bought an extra Clear Cube from Exped to quickly take some clothes or other things off the bike.

Wet feet

We have tried various things to keep our feet dry in the rain. Nothing works when you are cycling in the rain for 5 hours. Even the waterproof socks from SealSkinz ended up in having wet feet. We now hope that the AGU Quick bike boots can keep our feet dry. As soon as we have tested them, we will let you know if it works. If you have any tips for us to keep our feet dry, we would love to hear from you!

Other small adjustments

The globe at the back of Linda's bicycle didn’t stick at the back due to strong wind. We have now put a net around it, which we attach to the luggage net with carabiners.


You can easily lose the plastic hooks of the luggage net. We replaced these with carabiners.


In Ireland we noticed that both bikes suffered from oscillation. This is a vibration which causes the bicycle not being stable. To solve oscillation, the Vakantiefietser placed a Cane Creek Viscoset on the forkhead of Ben's bike. Although Ben’s bike is heavily loaded at the back this works perfectly. Linda will soon get her Cane Creek Viscoset as well. With less weight on her rear carrier, the oscillation on her bike disappeared. However, when we are in desolate areas we need to fill the 4 Hydrapak waterbags of 8 litres each which will increase the load.

The Brooks saddles were very comfortable. After 2 weeks, cycling with a pair of padded shorts was no longer necessary.


Statistics

During our world tour we will show the statistics on our website. This is the overview of Ireland.Testrit Ierland


5 maanden geleden waren we in Ierland. Hoe kijken we daar nu op terug? Wat hebben we ervan geleerd? Wat gaan we anders doen?


De bepakking

Het belangrijkste wat anders moet, is onze bepakking. We hebben teveel kilo’s bij ons. Met name Linda wil in aantal kilo’s flink omlaag. Ben heeft alle bergen in Ierland kunnen tackelen. Linda moest vaak afstappen en haar fiets vooruit duwen. Dat is nog zwaarder dan in de lichtste versnelling de berg omhoog fietsen. Maar als je tot stilstand komt, moet je toch echt afstappen. 😉


Het noodrantsoen aan eten wordt beperkt tot het minimum. Het is immers een noodrantsoen. Dus voor 1 dag eten is voldoende. Comfortabele opvouwbare stoeltjes blijven thuis. Een deel van de bepakking van Linda zal Ben voor zijn rekening nemen. Die gaat dus helaas niet in kilo’s achteruit. Ben heeft nu alle grote tassen en Linda alle kleintjes.

De Vakantiefietser heeft de kettingbladen van onze fietsen omgewisseld. Hierdoor kunnen we gemakkelijker bergop fietsen. Bergafwaarts gaat dan iets langzamer, maar who cares? Soms fietsten we met meer dan 70 kilometer per uur de berg af. Iets minder snel is prima en ook minder gevaarlijk.


Noodzakelijke rustdagen

Na 6 dagen fietsen, moet je echt een dag rust nemen. In Ierland hadden we te maken met een tijdsdruk. Op 3 september (na 30 dagen fietsen) moesten we om 21 uur inchecken op de boot. Van te voren in Nederland hadden we bedacht om na 1 week fietsen 1 dag te rusten. Daar hebben we ons niet aan gehouden. We hebben 30 dagen non-stop gefietst. We hadden beiden het gevoel dat we liever zo snel mogelijk in de buurt van de boot wilden zijn. Daarnaast zit je na een aantal dagen in zo’n lekkere flow dat je eigenlijk niet een dag wilt rusten. Wat waren we bekaf na die 30 dagen.


En dan wil het toeval dat je op de 27e dag een heel leuk stel ontmoet die je uitnodigt om te overnachten in de Greenway Manor hotel. Vervolgens ga je op jouw geplande rustdag (dag 28) gezamenlijk nog een leuk rondje fietsen (de bedoeling was 10 mile, maar het werd toch 60 km). Op aanraden zijn we op dag 29 nog naar Wexford gefietst. Dat was de kortste omweg naar Rosslare Harbour.

De week na thuiskomst in Nederland kwam de man met de grote hamer. Onze lichamen waren nog helemaal afgesteld op dagelijks 70 kilometer fietsen. We zijn beiden nog een tijdje moe en futloos geweest.


Op onze wereldreis hebben we natuurlijk geen tijdsdruk. Behalve als ons visum afloopt. 😉 Maar goed…dan betalen we een boete aan de grens. We gaan ons niet haasten, hebben we afgesproken. Na 6 dagen zullen we zeker een dag rust nemen. Dan hebben we ook tijd om onze foto’s en video’s te bekijken en te editen, te werken aan onze nieuwe blog, skypen met familie en onze spieren even een moment rust te gunnen. Wanneer we een langere tijd rust nemen of vakantie nemen, laten we afhangen van het weer en de locatie.


Slapen en eten

Je hoeft je geen zorgen te maken over de slaapplek van de volgende dag. Na 5 keer aanbellen bij mensen thuis hadden we een slaapplek gevonden. Maar we zijn hierin nog wel een beetje terughoudend als er in de buurt een camping aanwezig is. Het is handig om rond een uur of 15 boodschappen te doen voor het avondeten. Aangezien je niet weet waar je slaapt die nacht, is naar bed gaan zonder een volle buik geen pretje. Zeker niet als je die dag veel kilometers hebt gemaakt.

Bagage vastmaken op de fiets

De Exped straps om onze bagage vast te maken, zijn geen succes. De straps veroorzaken gaten in onze waterdichte Duckit-Pro tassen. We gaan de straps vervangen door snelbinders van Tubus. Linda heeft nog een extra Clear Cube van Exped gekocht om snel wat kleding of andere spullen bij de hand te hebben.

Natte voeten

Om droge voeten te houden bij regen hebben we diverse opties geprobeerd. Niets houdt 5 uur in de regen fietsen tegen. Zelfs met de waterdichte sokken van SealSkinz kregen we natte voeten. We hebben nu nog de stille hoop dat de AGU Quick bike boots een oplossing kunnen bieden. Zodra we deze getest hebben, laten we het jullie weten. Als jij nog tips voor ons hebt om droge voeten te houden, horen we dat graag!

Andere kleine aanpassingen

De wereldbol achter op Linda’s fiets is een paar keer los geraakt door de harde wind. We hebben er nu een net omheen gespannen die we met karabiners aan het bagagenetje vastmaken.


De plastic haken van het bagagenetje raak je gemakkelijk kwijt. Deze hebben we vervangen door karabiners.


In Ierland merkten we dat beide fietsen last hadden van shimmy-en. Dit is een trilling waardoor de fiets niet stabiel aanvoelt. Om shimmy-en te verhelpen heeft de Vakantiefietser op het balhoofd van de fiets van Ben een Cane Creek Viscoset geplaatst. Alhoewel Ben’s fiets achter zwaar bepakt is, werkt dit perfect. Omdat Linda nu minder gewicht heeft op haar achterdrager, is ook bij haar het shimmy-en verdwenen. Toch wordt ook bij haar de Cane Creek Viscoset binnenkort gemonteerd. Als we straks lange stukken onbewoond gebied moeten afleggen, wordt ieders bagage verzwaard met de 4 waterzakken van elk 8 liter van Hydrapak.

De Brooks zadels waren zeer comfortabel. Na 2 weken, was fietsen met een zeembroekje niet meer nodig.


Tijdens onze wereldreis zetten wij de statistieken op onze website. Dit is het overzicht van Ierland.


357 views

Recent Posts

See All

©2019-2021 by XPLORid - Privacy Policy