• XPLORid

Partners

Updated: Apr 30, 2020

During our world tour we usually spend the night in our tent. Wild camping is often prohibited and isn't always safe, that's why we ask locals if we can pitch our tent in their garden, garage or shed. In this way we will meet many people living in different conditions.


Our goal is to help people we meet, when needed, in any kind of way. Not by giving money but by buying the things people need. For example groceries at the market. A goat, a sheep or a cow. Repairing a bike, fridge or roof. A visit to the doctor or dentist. Medicine, clothes, shoes. Helping to start a small business etc. etc. We collect 1 euro for every kilometer we cycle. Our goal is 100,000 euro.

Because cooperating is key regarding aid projects and to meet our PBO (Public Benefit Organization) requirement that 90% of the donations are spent on public benefit (see our blog of November 24), we contacted other aid organizations. Hippo Roller and World Bicycle Relief are 2 organizations with whom we hope to work together. For the time being they are mainly active in Africa, so the actual collaboration will have to wait a bit more. We expect to arrive in Africa around 2026. To create more awareness, we would like to describe these organizations.

One of the biggest problems in Africa is the distance to get water and to receive education and care.

People have to walk the entire day to get water for just 1 day and carry it back home. This day in, day out. The school is often too far away from home to attend school, which means that children cannot go to school. If you are sick and have to walk more than 4 hours to visit the doctor, you stay sick at home and you do not get the care you need.

World Bicycle Relief supplies bicycles to children (education), nurses (health care) and entrepreneurs (water etc.) to help people in Africa. To make the programs sustainable, the organisation also trains bike mechanics and sets up bike shops. The bike mechanics take care of the bikes and the necessary spare parts in the remote areas.


World Bicycle Relief was established in 2005 immediately after the Indian Ocean tsunami. In partnership with aid organizations in Sri Lanka, more than 24,000 bicycles were distributed to displaced survivors, providing access to education, healthcare, and livelihoods while reconnecting entire communities. Nearly 15 years later, more than 150 staff across 13 countries are changing lives with bikes. World Bicycle Relief is currently active in Zambia, Zimbabwe, Malawi, Kenya, Ghana and Colombia.


With a donation of € 134 you can give someone in Africa a bicycle. Empowered with the tool of a bicycle people can get fresh drinking water, the necessary education and health care. As soon as we arrive in Africa by bicycle, we would like to start a World Bicycle project on site.


Check their short video introduction through this link.

In water-stressed communities Hippo Roller improves access to water with the hippo roller. A device used to carry 90L of water more easily and efficiently than traditional methods. This device unlocks time for education, economic prosperity and improved health. The hippo roller is made of a low maintenance sustainable design, lasting 5-7 years in tough rural conditions.


Hippo Roller is a successful 25-year social enterprise that has changed millions of lives in 48 countries. The bulk has gone to Southern and Sub-Saharan Africa. Hippo Roller is planning to scale up their distribution through establishment of local manufacturing partnerships in other countries / regions.


With a donation of approximately € 217,50 a hippo roller can be bought. Shipping and customs duties vary drastically from country to country.


Check their short video introduction through this link.

Or check their leaflet "A smarter way to get water".


Demarrage is our third partner. When we meet people who wish to start a courier company, we can put them in contact with Demarrage. Demarrage then examines whether it is possible to help these people with a bicycle(s) and carrier(s) to actually start a local courier company.


Demarrage was founded in 2004. At a time when sustainable business is high on the agenda, a bicycle courier is a wise choice in many respects. A simple way to do something good for the environment without compromising on service. Demarrage’s head office is located in Maastricht. There are also establishments in Eindhoven, Helmond, Venlo and Hasselt (start up).

All aid projects will be posted on the donation page of our website.

This way you can see exactly how we spend the donations to our foundation. All donations are used to help people living in poverty. We finance our bicycle trip around the world by ourselves.


As described earlier, our foundation has a PBO status. This means that the foundation is a public benefit organization. The advantage for you as a donor is that you can deduct your donation from income tax or corporation tax.


Do you like to support us with a donation?


You can transfer an amount to the bank account of:


Stichting XPLORid

(IBAN) NL81 INGB 0008 4433 82

(BIC) INGBNL2A

With description donation XPLORidPartners


Tijdens onze wereldreis overnachten wij meestal in onze tent. Wildkamperen is vaak verboden en ook niet altijd veilig, daarom vragen wij aan locals of we onze tent in hun tuin, garage of schuur mogen opzetten. Op deze manier ontmoeten wij veel mensen in verschillende leefomstandigheden.


Ons doel is om mensen die wij ontmoeten, als dat nodig is, te helpen, op welke manier dan ook. Niet door geld te geven, maar door het kopen van de dingen die mensen nodig hebben. Bijvoorbeeld de boodschappen op de markt. Een geit, schaap of koe. Een nieuwe koelkast of diepvries. De reparatie van de fiets, brommer of auto. Een bezoek aan de dokter of tandarts. Medicijnen, kleding, schoenen, een nieuw dak. Het helpen bij het starten van een kleine onderneming enz. enz. We zamelen 1 euro in voor elke kilometer die wij fietsen. Ons streefbedrag is 100.000 euro.

Om niet helemaal zelf het wiel opnieuw uit te hoeven vinden en om te voldoen aan onze ANBI eis dat 90% van de donaties aan het algemene nut wordt besteed (zie onze blog van 24 november) hebben we inmiddels contact gelegd met andere hulporganisaties. Hippo Roller en World Bicycle Relief zijn 2 organisaties waarmee wij hopen samen te kunnen werken. Zij zijn vooralsnog voornamelijk in Afrika actief, dus de samenwerking laat nog even op zich wachten. Rond 2026 verwachten we in Afrika aan te komen. Om wat meer bewustzijn te creëren, beschrijven we nu alvast wie deze 2 organisaties zijn.

Eén van de grootste problemen in Afrika is de afstand om water te halen en onderwijs en zorg te krijgen.

Mensen lopen een hele dag om water voor slechts 1 dag te halen en weer naar huis te dragen. En dit dag in, dag uit. De school is vaak te ver weg van huis om onderwijs te volgen waardoor kinderen niet naar school kunnen gaan. Als je ziek bent en meer dan 4 uur moet lopen om de dokter te kunnen bezoeken, blijf je ziek thuis en krijg je niet de zorg die je nodig hebt.

World Bicycle Relief levert fietsen aan kinderen (scholing), verpleegsters (zorg) en ondernemers (water etc.) om mensen in Afrika te helpen. Om de continuïteit te waarborgen, leidt World Bicycle Relief fietsenmakers op en richt zij lokaal fietsenzaken op. De fietsenmakers onderhouden de fietsen en leveren de noodzakelijke reserve-onderdelen in afgelegen gebieden.


World Bicycle Relief is opgericht in 2005 direct na de tsunami in de Indische Oceaan. In samenwerking met hulporganisaties in Sri Lanka hebben ze meer dan 24.000 fietsen gedistribueerd aan de talloze daklozen om hen weer toegang te geven tot scholing, zorg en levensonderhoud en om gemeenschappen weer te verbinden. Bijna 15 jaar later, zijn meer dan 150 medewerkers in 13 landen nog steeds het levenslot van mensen aan het veranderen door het distribueren van fietsen. Op dit moment is World Bicycle Relief actief in Zambia, Zimbabwe, Malawi, Kenia, Ghana en Columbia.


Met een donatie van € 134 kun je iemand in Afrika blij maken met een fiets. Zo kan diegene vers drinkwater, de nodige scholing en zorg krijgen. Zodra wij in Afrika aankomen met de fiets willen wij graag een World Bicycle project ter plekke starten.


Dit is de link naar een korte video presentatie van World Bicycle Relief.

In gemeenschappen waar vers water niet of nauwelijks voorhanden is, verbetert Hippo Roller de toegang tot vers water door het leveren van de hippo roller. Een apparaat om 90 liter water makkelijker en efficiënter te voet te vervoeren. Dit bespaart zoveel tijd dat mensen tijd over houden voor scholing, zorg en ondernemerschap. De hippo roller is onderhoudsvriendelijk en duurzaam. Ze gaat 5 tot 7 jaar mee in het ruige platteland.


Hippo Roller is al 25 jaar sociaal actief en heeft het levenslot van miljoenen mensen in 48 landen drastisch veranderd en verbeterd. Voor het grootste gedeelte is Hippo Roller actief in Zuid- en Zuid-Saharaans Afrika. Hippo Roller is van plan om haar distributiemogelijkheden te vergroten door samen te werken met locale productiepartners in andere landen.


Met een donatie van ongeveer € 217,50 kan een hippo roller worden aangeschaft. Dit is afhankelijk van de transport- en douanekosten die per land zeer verschillen.


Dit is de link naar een korte video presentatie van Hippo Roller.

Of bekijk hun brochure "A smarter way to get water".


Demarrage is een 3e partner van ons. Wanneer wij mensen ontmoeten die de wens hebben om een koeriersbedrijf te starten, brengen wij ze met Demarrage in contact. Demarrage bekijkt dan of het mogelijk is om deze mensen te helpen met fiets(en) en tas(sen) om daadwerkelijk een start te kunnen maken met een lokaal koeriersbedrijf.


Demarrage is opgericht in 2004. In een tijd waarin duurzaam ondernemen hoog op de agenda staat, is een fietskoerier in vele opzichten een verstandige keuze. Een eenvoudige manier om iets goeds te doen voor het milieu, zonder in te leveren op service. Het hoofdkantoor van Demarrage ligt in Maastricht. Daarnaast zijn er vestigingen in Eindhoven, Helmond, Venlo en Hasselt (start up).

Op de donatie-pagina van onze website komen alle hulpprojecten te staan.

Zo kun je precies zien op welke wijze wij de donaties aan onze stichting besteden. Alle donaties aan de stichting worden gebruikt voor hulp aan mensen die in armoede leven. Onze wereldreis op de fiets financieren we helemaal zelf.


Zoals eerder beschrijven, heeft onze stichting een ANBI status. Dit houdt in dat de stichting een Algemeen Nut Beogende Instelling is. Het voordeel voor jou als donateur is dat je jouw donatie kan aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.


Vind je het leuk om ons te steunen met een donatie?


Dan kun je een bedrag overmaken naar de bankrekening van:

Stichting XPLORid

(IBAN) NL81 INGB 0008 4433 82

(BIC) INGBNL2A

Met omschrijving donatie XPLORid

222 views

Recent Posts

See All

©2019-2021 by XPLORid - Privacy Policy