• XPLORid

Countdown

Updated: Apr 29, 2020

March 2019 - One year before take off

Our departure from the Netherlands will be in spring 2020.

Still one year to go.


A lot of preparations

It is great to be busy with all preparations. A lot has to be done. Consult with real estate agent for the rental of our apartment. Buying a garage box for storage. Consultation with tax authorities, municipality, banks, insurers. Contact with embassies regarding visa requirements.


Sponsors and donors

Recruit potential sponsors and donors. Founding of the XPLORid Foundation. Creating this website.


Equipment

Purchasing and testing of our equipment - in March we used the tent, sleeping bags and mats in the snow in Lapland.Survival training

Learn how to use a map and compass, make fire with a firesteel, build an emergency shelter. Purify water and put on a tourniquet.


Test

Planning the train trip to Cherbourg and ferry to Ireland for the final test in August.


In May we will test two different Idworx bikes, then we definitely decide for the drive system, Rohloff or Pinion.Countdown


Maart 2019 - Een jaar voor vertrek

Ons vertrek uit Nederland is in het voorjaar van 2020.

Nog één jaar te gaan.


Heel veel voorbereidingen

Het is geweldig om met alle voorbereidingen bezig te zijn. Er moet ontzettend veel gebeuren. Overleg met makelaar voor de verhuur van ons appartement. Het kopen van een garagebox voor de opslag van onze inboedel. Overleg met belastingdienst, gemeente, SVB, banken en verzekeraars vanwege uitschrijving Basisregistratie Personen. Contact met ambassades inzake visumvoorschriften.


Sponsors en donateurs

Mogelijke sponsors en donateurs werven. Oprichten Stichting XPLORid. Het maken van deze website.


Uitrusting

Aanschaf en testen van onze uitrusting. Zo hebben we in maart de tent, slaapzakken en matjes gebruikt in de sneeuw in Lapland.Survival training

Leren omgaan met kaart en kompas, vuur maken met een firesteel, een noodonderkomen bouwen, water zuiveren, een tourniquet aanleggen.


Test

Het plannen van de treinreis naar Cherbourg en ferry naar Ierland voor de laatste test in augustus.


In mei maken we nog een proefrit op twee verschillende Idworx fietsen, dan kiezen we definitief voor het aandrijfsysteem, Rohloff of Pinion.

463 views

Recent Posts

See All

©2019-2021 by XPLORid - Privacy Policy